Βρέθηκε ο Νίκος, στην περιοχή του Γρου, όπου έβγαλε την νύκτα του