Βυθιζόμενοι κάδοι απορριμμάτων εγκαθίστανται στον δήμο Ψαρών

Πρόγραμμα εγκατάστασης βυθιζόμενων κάδων απορριμμάτων υλοποιεί ο δήμος Ψαρών, με τη υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο, συνολικού προϋπολογισμού 200.260 ευρώ, εκ των οποίων 40.052 ευρώ διατίθενται από ίδιους πόρους του δήμου.

Το προσεχές διάστημα θα γίνει η τοποθέτηση δύο βυθιζόμενων συστημάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης και ενός βυθιζόμενου συστήματος αποθήκευσης απορριμμάτων σε τρία σημεία των κοινόχρηστων χώρων του οικισμού.

«Με την δράση αυτή εκσυγχρονίζεται και αναβαθμίζεται το αστικό περιβάλλον του δήμου μας, αφού η ύπαρξη και χρήση καινοτόμων συστημάτων βυθιζόμενων κάδων με υδραυλικούς αυτοματισμούς βελτιώνει όχι μόνο την αισθητική στους χώρους συλλογής απορριμμάτων αλλά και εκμηδενίζει τους επιφανειακούς ρύπους όπως οσμές, υγρά και στερεά απόβλητα», δήλωσε ο δήμαρχος Ψαρών κ. Κωνσταντίνος Βρατσάνος.

Αξίζει δε να σημειωθεί ότι τα απορρίμματα θα συμπιέζονται και θα συλλέγονται με τα υφιστάμενα οχήματα του δήμου, καθώς δεν απαιτείται μετατροπή στα υπάρχοντα απορριμματοφόρα.

Η δράση αυτή είναι ενταγμένη στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια