«Ξαφνικός θάνατος» εν όψει για σίτιση και φύλαξη του νοσοκομείου Χίου

Προδιαγεγραμμένη εμφανίζεται μέχρι τώρα η εξέλιξη των εργαζομένων με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (ΣΟΧ), που παρέχουν υπηρεσίες εστίασης – σίτισης και φύλαξης στο νοσοκομείο Χίου, καθώς οι συμβάσεις τους λήγουν την προσεχή Κυριακή 30 Ιουνίου 2024 και έως σήμερα ουδεμία κίνηση έχει γίνει εκ μέρους της κυβέρνησης για την παράτασή τους.

Αντιθέτως, έχει εκφρασθεί από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας η πρόθεση για μη ανανέωση των συμβάσεων, που σημαίνει ότι 18 εργαζόμενοι με ΣΟΧ στο νοσοκομείο Χίου θα οδηγηθούν στην ανεργία.

Τις επερχόμενες δυσάρεστες για τους εργαζόμενους, αλλά και το νοσοκομείο Χίου εξελίξεις, κατήγγειλαν σε σημερινή – Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024 – ο πρόεδρος και η γενική γραμματέας του Σωματείου Εργαζομένων Σκυλίτσειου Νοσοκομείου Χίου (ΣΕΣΝΟΧ) κ. Γιάννης Λαμπαδοχυτός και κα Ολυμπία Κουβαρά, επισημαίνοντας ότι είναι προ τω ν πυλών η εκχώρηση και αυτών των υπηρεσιών σε ιδιώτες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το διοικητικό συμβούλιο του νοσοκομείου Χίου ενέκρινε πρόσφατα την οικονομοτεχνική μελέτη, σύμφωνα με την οποία είναι είναι επωφελέστερη η πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, συγκριτικά με την ανάθεση των υπηρεσιών αυτών σε ιδιώτη. Προς τούτο υπέβαλε αίτημα στο υπουργείο Υγείας και στην 2η υγειονομική περιφέρεια για χορήγηση κονδυλίων, προκειμένου να γίνει πρόσληψη επικουρικού προσωπικού. Μέχρι σήμερα ουδεμία απάντηση εδόθη στο υπόψη αίτημα.