Ξανά στην κυκλοφορία το «σεισμόπληκτο» τμήμα του δρόμου, στην προκυμαία Χίου

Φεύγει η περίφραξη και παραδίδεται στην κυκλοφορία, σχεδόν έξι μήνες μετά, το τμήμα της προκυμαίας μπροστά από το τελωνείο Χίου, που είχε αποκλεισθεί υπό τον φόβο της καταβύθισης, αφού μετά τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020, εμφανίσθηκαν ρηγματώσεις στο οδόστρωμα.

Σήμερα, Παρασκευή 16 Απριλίου 2021, από το Λιμενικό Ταμείο ανακοινώθηκε ότι μετά την σχετική ενημέρωση από την διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών του δήμου Χίου «δεν υπάρχει κίνδυνος για την ευστάθεια του κρηπιδώματος και ότι μπορεί να δοθεί στην κυκλοφορία, και μετά από την διεξαγωγή ύφαλης επιθεώρησης του μετώπου του κρηπιδώματος, του πυθμένα και του αγωγού των ομβρίων από την πάροδο της οδού Λάδης μέχρι και την έξοδό του στο λιμάνι».

Προστίθεται δε στην ανακοίνωσή ότι σύντομα θα ακολουθήσει αποκατάσταση της υπάρχουσας ζημιάς, προφανώς θα γίνο9υν τσιμεντενέσεις στις ρηγματώσεις κι όλα θα επανέλθουν στην προτέρα κατάσταση, απλά έπρεπε να παρέλθουν έξι μήνες ταλαιπωρίας.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια