Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τις προσλήψεις στις φυλακές Χίου

Ξεκίνησε σήμερα Τρίτη, 12 Ιουνίου 2018 και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων στην προκήρυξη 6Κ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 17/22.5.2018/τ. ΑΣΕΠ) που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 588 θέσεων τακτικού προσωπικού πανεπιστημιακής, τεχνιλογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα καταστήματα κράτησης όλης της χώρας, μεταξύ δε τούτων και 11 στις φυλακές Χίου.

Συγκεκριμένα, στις φυλακές Χίου θα προσληφθούν δύο εργαζόμενοι Δ.Ε. προσωπικού εξωτερικής φρούρησης και εννέα Δ.Ε. φύλαξης, όλοι άνδρες, σύμφωνα με την προκήρυξη. Μία θέση Δ.Ε. φύλαξης είναι για άτομο με ποσοστό αναπηρίας 50% και πάνω.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη (Παράρτημα ΣΤ΄).

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση:

ΑΣΕΠ
Αίτηση για την προκήρυξη 6Κ/2018
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510

αναγράφοντας στο φάκελο την κατηγορία Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. της οποίας θέσεις διεκδικούν.

Η προθεσμία αποστολής της υπογεγραμμένης εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 2αςΙουλίου 2018, ημέρας Δευτέρας.

Σχόλια