Ξεκίνησε ο έλεγχος για την ασφάλεια των μπασκετών σε όλη τη Χίο

Ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2019 ο προγραμματισμένος έλεγχος ασφάλειας στις περίπου 180 μπασκέτες, που βρίσκονται εγκατεστημένες σε σχολεία και κοινόχρηστους χώρους από την μια έως την άλλη άκρη της Χίου.

Το έργο αυτό, που κίνησε η προηγούμενη δημοτική αρχή, έχει ανατεθεί στην εταιρεία TUV Hellas, με το συνολικό κόστος να υπολογίζεται σε περίπου 40.000 ευρώ.

Η διαδικασία ελέγχου, με πρότυπο κατά ΕΛΟΤ, περιλαμβάνει την σταδιακή φόρτωση της μπασκέτας, με πρόσδεση στην βάση της στεφάνης, με βάρος έως 320 κιλά και για ορισμένο χρονικό διάστημα, εντός του οποίου ελέγχεται και αξιολογείται η συμπεριφορά της, ενώ στο τέλος γίνεται μέτρηση της απόστασης από το έδαφος, προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν παραμόρφωση.

Επιπλέον, εκτός από τον οπτικό έλεγχο στο σημείο στήριξης της μπασκέτας στο έδαφος και εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο γίνεται αποκάλυψη του σημείου και ελέγχονται τα αγκύρια.

Μετά το πέρας των ελέγχων η TUV Hellas θα παραδώσει στον δήμο Χίου τεχνική έκθεση με τα πορίσματα, από τα οποία θα προκύψουν οι αναγκαίες παρεμβάσεις στις μπασκέτες και ειδικότερα αν και ποιές πρέπει να ξηλωθούν ή να γίνουν επισκευαστικές εργασίες, ενώ για όσες κριθούν ότι είναι ασφαλείς θα χορηγηθεί σχετικό πιστοποιητικό.

Να σημειώσουμε ότι από το σύνολο των περίπου 200 μπασκετών, που έχουν καταγραφεί σε όλο το νησί, έχουν ξηλωθεί περίπου 20, οι οποίες κρίθηκε από την τεχνική υπηρεσία του δήμου Χίου ότι είναι καταφανώς ανασφαλείς και επικίνδυνες.