Ξεκινούν οι διαδικασίες αναβάθμισης του αεροδρομίου Χίου

Την έναρξη των διαδικασιών για την αναβάθμιση του κρατικού αερολιμένα Χίου «Όμηρος» σηματοδοτεί η δέσμευση ποσού 178.560 ευρώ για τη πρόσληψη του τεχνικού συμβούλου, που θα βοηθήσει την διεύθυνση υποδομών αεροδρομίων στην εκπόνηση μελετών για την δημοπράτηση του έργου επέκτασης – βελτίωσης του πεδίου ελιγμών.

Με απόφαση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη εγκρίθηκε η δέσμευση του παραπάνω ποσού, καθώς και ο κατάλογος των εταιρειών που θα κληθούν σε διαπραγμάτευση για το έργο, όπως ανακοινώθηκε επισήμως την παρασκευή 21 Δεκεμβρίου 2018.

Η σύναψη της σύμβασης θα γίνει, με την διαδικασία του άρθρου 128 παρ. 2 του Νόμου 4412/2016 και με στοιχείο διαπραγμάτευσης και αντίστοιχο κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Οι εταιρείες που εκλήθησαν είναι:

  • ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε. («ΝΑΜΑ Α.Ε.»).
  • GTB ΑΝΟΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ («GTB ΑΝΟΔΟΣ Α.Ε.»).
  • A.D.T. ΩΜΕΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε («ADT –   ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε»).
  • ΣΥΣΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ («ΣΥΣΤΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ»).

Επιπλέον, ορίζεται ως προϊστάμενη αρχή η διεύθυνση υποδομών αεροδρομίων, της Γενικής Γραμματείας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Από το Υπουργείο σημειώνεται, ότι είχε προηγηθεί η σύναψη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του δήμου Χίου, σύμφωνα με το οποίο το Υπουργείο αναλαμβάνει την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για την δημοπράτηση όλων των έργων εντός του χώρου του κρατικού αερολιμένα Χίου, δηλαδή την επέκταση του διάδρομου προσγειώσεων και των έργων βελτίωσης – αναβάθμισης των υφιστάμενων εγκαταστάσεών του.

Η συνολική αμοιβή του τεχνικού συμβούλου ανέρχεται στα 144.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24% και στα 178.560 ευρώ με ΦΠΑ 24%.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια