Ξεκινούν οι ψεκασμοί για τη δακοκτονία

Από 1η Ιουλίου και ανά περιοχή της Χίου, ανάλογα και τις καιρικές συνθήκες θα πραγματοποιηθούν οι ψεκασμοί στα πλαίσια της δακοκτονίας.

To Πρόγραμμα Ψεκασμών είναι το παρακάτω:

  • Δευτέρα 1/7/2024: Μεστά, Ολύμποι, Νενητούρια  Χάλανδρα- Αφροδίσια.
  • Τρίτη 2/7/2024: Λιθί, Βέσσα, Ελάτα, Πυργί, Αρμόλια, Κέραμος, Λεπτόποδα
  • Τετάρτη 3/7/2024: Καλαμωτή, Πατρικά, Βουνό, Φλάτσια, Κοινή,

Παγίδα, Ποταμιά, Πισπιλούντα, Βολισσός

  • Πέμπτη 4/7/2024: Νένητα, Καταρράκτης, Καλιμμασιά, Πιραμά, Παρπαριά,   Σιδηρούντα
  • Παρασκευή 5/7/2024: Έξω Διδύμα, Μέσα Διδύμα, Μυρμήγκι, Θολοποτάμι  Σπαρτούντα,  Φυτά- Κηπουριές,  Διευχά- Κατάβαση, Αμάδες
  • Σάββατο 6/7/2024: Αγ. Γεώργιος Συκούσης, Ζυφιάς, Βερβεράτο,

Δαφνώνας,  Πυτιός, Καρδάμυλα

  • Δευτέρα 8/7/2024: Χαλκειός, Βασιλεώνοικο, Βαβίλοι, Νεοχώρι, Θυμιανά, Καρδάμυλα
  • Τρίτη 9/7/2023: Χίος, Λαγκάδα, Συκιάδα, Βροντάδος
  • Τετάρτη 10/7/2023: Χίος, Βροντάδος, Καρυές, Ανάβατος
  • Πέμπτη 11/7/2024: Χίος

Παρακαλούνται οι παραγωγοί να έχουν τα αγροκτήματά τους ανοιχτά και αν είναι δυνατόν να παρευρίσκονται σε αυτά προκειμένου να αποφευχθούν τυχόν παράπονα. Επίσης να απομακρύνουν τα ζώα τους από τις περιοχές ψεκασμού. Oι μελισσοκόμοι να μεταφέρουν τα μελισσοσμήνη τους σε περιοχές που δεν θα γίνουν ψεκασμοί ή σε απόσταση μεγαλύτερη από πέντε (5) χιλιομέτρων από τα όρια των ψεκαζόμενων περιοχών.

Οι πρόεδροι των οικισμών θα ενημερώνονται με ευθύνη του αναδόχου, για την συγκεκριμένη ημερομηνία ψεκασμού του οικισμού τους, καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή στην ημερομηνία ψεκασμού της περιοχής τους. Παρακαλούνται για την παρουσία τους την ημέρα του ψεκασμού στην περιοχή τους και αν αυτό δεν είναι εφικτό να μεριμνήσουν για την παρουσία  αντιπροσώπου τους για την αποφυγή παραπόνων.