Υποβολή στοιχείων μηνιαίας παραγωγής αλιευμάτων στην Π.Ε. Χίου

Το τμήμα αλιείας της περιφερειακής ενότητας Χίου ενημερώνει όλους τους επαγγελματίες αλιείς, πλοιοκτήτες αλιευτικών σκαφών ολικού μήκους μικρότερου των 12 μέτρων, για την υποχρέωση υποβολής ανελλιπώς στοιχείων μηνιαίας παραγωγής, προκειμένου να είναι δυνατή η ανανέωση των επαγγελματικών αδειών αλιείας, οι οποίες λήγουν κατά το τρέχον έτος.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα αλιείας της Π.Ε. Χίου στο τηλ.22710 44438.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια