Ύψωσε την ελληνική σημαία το φορτηγό πλοίο ΧΙΟΣ ΤΡΙΝΙΤΙ

Νηολογήθηκε στα νηολόγια Χίου σήμερα Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022 και ύψωσε την ελληνική σημαία το φορτηγό πλοίο χύδην φορτίου «ΧΙΟΣ ΤΡΙΝΙΤΙ / CHIOS TRINITY» (πρώην σημαίας Παναμά), σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμεναρχείου Χίου.

Το πλοίο, κόρων ολικής χωρητικότητας 27.989, ναυπηγήθηκε το έτος 2004 στην Ιαπωνία.

Διαχειρίστρια εταιρεία είναι η «HARBOR SHIPPING & TRADING S.A.».