Ζητάει πίσω τις «κλεμμένες» αρμοδιότητες το τοπικό συμβούλιο Βολισσού

Να του αποδώσει το δημοτικό συμβούλιο Χίου τις αρμοδιότητες, οι οποίες έχουν αφαιρεθεί από τις τελευταίες νομοθετικές ρυθμίσεις, ζητάει το τοπικό συμβούλιο Βολισσού.
Σε έγγραφό του προς τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, τον δήμαρχο και τους επικεφαλής των παρατάξεων, το τοπικό συμβούλιο επισημαίνει ότι «η νωπή έκφραση της λαϊκής εντολής ανατράπηκε νομοθετικά και ο ρόλος των συμβουλίων από αποφασιστικός μετατράπηκε σε γνωμοδοτικό και διακοσμητικό».

Προσθέτει δε ότι «το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να θεραπεύσει, αξιοποιώντας το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τις πληγές που άνοιξε η μετεκλογική αφαίρεση αρμοδιοτήτων και να επαναφέρει τις προσδοκίες για ζωντανές κοινότητες. Σύμφωνα με το νόμο μπορεί να μεταβιβάσει συγκεκριμένες αρμοδιότητες στους προέδρους και τα συμβούλια κοινοτήτων.

Καλούμε, λοιπόν, το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει, κατά το άρθρο 84, παρ2 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 86 του Ν.4555/2018, να προχωρήσει σε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο συμβούλιο κοινότητας Βολισσού, ως εξής:

Μεταβιβάζει στο συμβούλιο κοινότητας Βολισσού την αρμοδιότητα να αποφασίζει για την κατανομή του αναλογούντος στην κοινότητα ποσοστού των κεντρικών αυτοτελών πόρων που προορίζονται για επενδυτικές ανάγκες του δήμου, σύμφωνα με την παρ 4 Α   του άρθρου 259».

Επίσης, το τοπικό συμβούλιο Βολισσού, ζητά να εφαρμοστεί το άρθρο 86 του Ν.3852/2010, το οποίο έχει θέμα «Προϋπολογισμός της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας – Συμμετοχή του συμβουλίου στην κατάρτιση του επιχειρησιακού και τεχνικού προγράμματος του δήμου».

Τέλος, ζητά να εφαρμοστεί η παρ. 9 του άρθρου 84 του Ν. 3852/2010 η οποία προβλέπει: Με απόφαση του δημάρχου μετά από εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής ορίζονται υπάλληλοι του δήμου για τη γραμματειακή εξυπηρέτηση των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων, του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας, τη στελέχωση των υπηρεσιών του δήμου που εδρεύουν σε τοπικές κοινότητες, καθώς και για την παροχή «διοικητικής βοήθειας» των κατοίκων και διατίθενται κατάλληλοι χώροι και εξοπλισμός για τις ανάγκες της τοπικής κοινότητας.

Το τοπικό συμβούλιο Βολισσού ζητά από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Χίου να φέρει την πρότασή του προς συζήτηση, στην επόμενη συνεδρίασή του.

Το έγγραφο του τοπικού συμβουλίου Βολισσού

volissos

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια