«Αναβάπτιση και νομιμοποίηση» για τα ανταποδοτικά τέλη

Σε «αναβάπτιση» της απόφασής της για την αύξηση των ανταποδοτικών τελών προχωρεί η δημοτική αρχή, μετά τις έντονες αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν από την αντιπολίτευση και υπό τον φόβο μην καταπέσει η απόφασή της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.

Στη συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2015, επανέρχεται εξ αρχής το όλο θέμα, με εισήγηση για αύξηση των ανταποδοτικών τελών στα επίπεδα της απόφασης της συνεδρίασης της 23ης Δεκεμβρίου 2014 του δημοτικού συμβουλίου, δηλαδή στα 1,83 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ουσιαστικά, δηλαδή θα πρόκειται για επιβεβαίωση της ίδιας απόφασης, εκτός αν το συμβούλιο – όπου εν συνεχεία και θα εισαχθεί εκ νέου το θέμα – τροποποιήσει την απόφασή του, κάτι που δεν φαντάζει πιθανόν.

Πρόβλημα νομιμοποίησης της απόφασης

Το όλο θέμα συζητήθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση της παράταξης της δημοτικής αρχής, όπου δόθηκαν οι αναγκαίες εξηγήσεις και διευκρινίσεις και εν τέλει ελήφθη η αναφερθείσα απόφαση για την έκδοση νέας απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο.

Ο βασικός φόβος της δημοτικής αρχής να καταπέσει η απόφαση της 23ης Δεκεμβρίου 2014 του δημοτικού συμβουλίου, εντοπίζεται στο γεγονός ότι ενώ αρχικά (το βράδυ της συνεδρίασης) μετρήθηκαν 14 ψήφοι υπέρ της αύξησης των τελών, ενώ την επομένη ημέρα βρέθηκε και 15ος που είχε υπερψηφίσει, χωρίς – ωστόσο – να έχει καταμετρηθεί.

Το θρίλερ αυτό είχαμε καταγράψει σε αναλυτικό ρεπορτάζ μας, λίγο μετά την ολοκλήρωση της επίμαχης συνεδρίασης της 23ης Δεκεμβρίου 2014 και φαίνεται ότι η δημοτική αρχή έφερε βαρέως την συγκεκριμένη «παρατυπία». Για να μην υπάρχουν σκιές, όπως διευκρινίζεται από παράγοντες της δημοτικής αρχής, το θέμα επανέρχεται.

Πέραν τούτου, η δημοτική αρχή θεωρεί ορθή την αύξηση των συντελεστών στο επίπεδο του 1,83 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με εξαίρεση την περιοχή της Αμανής και τα χωριά του Πελινναίου, όπου ο συντελεστής ορίσθηκε στο 1,10 ευρώ/τ.μ. Εκτιμά δε ότι με τους επιπλέον πόρους που θα συγκεντρωθούν θα καταστεί ουσιαστική η προσπάθεια βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών στον τομέα της καθαριότητας.

Τεκμηρίωση των αυξήσεων των ανταποδοτικών τελών

Από τον αντιδήμαρχο Χίου κ. Στρατή Γδύση για την ενίσχυση των απόψεων της δημοτικής αρχής να αυξηθούν στο επίπεδο των 1,83 ευρώ/τ.μ. τα ανταποδοτικά τέλη, δημοσιοποιήθηκε το παρακάτω σημείωμα, το οποίο και θα κατατεθεί στην συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής την προσεχή Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2015. Αναφέρει, συγκεκριμένα:

Για τον υπολογισμό των ανταποδοτικών τελών ελήφθησαν υπόψη οι παρακάτω παραδοχές:

α. Η είσπραξη ανταποδοτικών, σύμφωνα με απολογιστικά στοιχεία των τελευταίων ετών, ανέρχεται σε 90 % της υπολογιζόμενης αξίας, με βάσει τα τ.μ. και τους συντελεστές που εφαρμόζονται από τη ΔΕΗ. Αυτό προκύπτει και από την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας, όπου αναφέρεται ότι για το 2013 το συνολικό πόσο των προϋπολογιζόμενων εισπραττόμενων εσόδων που υπολογίστηκε σύμφωνα με τους συντελεστές που έχει η ΔΕΗ ανά ΔΕ ανέρχεται σε 4.943.292,00 €, αλλά σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία του ίδιου έτους, τα πραγματικά έσοδα που εισπράχτηκαν από ΔΤ/ΔΦ ανήλθαν στο ποσό των 4.473.834,71€ .

β. Η μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενη μείωση του 25 % σε ευπαθείς ομάδες είχε σχεδόν μηδενικά αποτελέσματα, εφόσον μόνο 32 συνδημότες μας ήταν ωφελούμενοι αυτών των μειώσεων (στοιχεία του Τμήματος Εσόδων της Οικονομικής Υπηρεσίας).

γ. Υπολογίζεται αριθμός ωφελούμενων από τη μείωση του 50 % που προτείνεται για τις ευπαθείς ομάδες (ΑμΕΑ, πολύτεκνοι και άποροι) 2.000, βάσει του αριθμού των ωφελούμενων του Κοινωνικού Παντοπωλείου και στοιχείων των αρμόδιων τοπικών συλλόγων.

δ. Το Τμήμα Εσόδων με βάσει τους προτεινόμενους συντελεστές ανταποδοτικών τελών και χωρίς να υπολογίσει καθόλου τις προτεινόμενες μειώσεις στις ευπαθείς ομάδες, υπολογίζει τα προϋπολογιζόμενα έσοδα για το 2015 σε 5.931.000 ευρώ. Αν υπολογίσουμε ότι η εισπραξιμότητα ανέρχεται στο 90 %, το ποσό που μπορεί να εισπραχθεί είναι:

5.931.000 x 90 % = 5.337.900,00 ευρώ

ε. Αν υπολογίσουμε μια μέση επιφάνεια κτιρίων 120 τ.μ. για τις ευπαθείς ομάδες και ότι η αντίστοιχη μείωση είναι 0,5x(1,83+0,07) = 0,95 € ανά τ.μ., η συνολική έκπτωση σε απόλυτους αριθμούς υπολογίζεται να ανέλθει σε:

2.000×0,95×120 = 228.000 ευρώ

στ. Έτσι, καταλήγουμε ότι η εκτίμηση για τις τελικές εισπράξεις από ανταποδοτικά τέλη εντός του 2015 θα είναι:

5.337.900 – 228.000 = 5.109.900 ευρώ

ζ. Σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Χίου για το 2015, το ποσό που έχει προβλεφθεί ότι θα εισπραχθεί από τα ανταποδοτικά, χωρίς να ληφθεί υπόψη η προτεινόμενη μεταβολή των συντελεστών, είναι 4.473.000 ευρώ. Μετά την προτεινόμενη τροποποίηση, λαμβάνεται υπόψη ότι τα έσοδα του 2015 από ανταποδοτικά προέρχονται κατά 2 μήνες (Νοέμβριο και Δεκέμβριο) από παρελθόντα έτη (2014) και μόνο δέκα μήνες θα είναι πραγματικές εισροές του 2015. Έτσι, τα πραγματικά έσοδα θα είναι:

4.473.000 x2/12 + 5.109.900×10/12 = 5.003.750 ευρώ

η. Επομένως, η διαφορά προϋπολογιζόμενων εσόδων είναι:

5.003.750 – 4.473.000 = 636.900 ευρώ

Λόγω της σημερινής οικονομικής συγκυρίας, για να ληφθούν υπόψη οι παραπάνω εκτιμήσεις πρέπει να επαληθευτούν από απολογιστικά στοιχεία. Εάν, πράγματι, αποδειχθεί όφελος για το Δήμο από την προτεινόμενη μεταβολή των συντελεστών των ανταποδοτικών τελών 160.000 ευρώ για το 2015, αυτό θα χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση κωδικών δαπανών των Υπηρεσιών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, δεδομένου ότι η τελικώς προϋπολογισθείσα δαπάνη υστερεί κατά 1.136. 604 ευρώ σε σχέση με τις προτάσεις των Υπηρεσιών για την παροχή αξιόπιστων και ποιοτικών υπηρεσιών στους Δημότες.