Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα για τα voucher κατάρτισης 16.600 ανέργων