Διαρκής η συμπαράσταση και στήριξη στον αγώνα των ΑμεΑ