Εκτελούνται σήμερα εργασίες ηλεκτροδότησης, στην λεωφόρο Αιγαίου