Εξαθέσια τα δημοτικά σχολεία Καλλιμασιάς και Νενήτων, εισηγείται η επιτροπή Παιδείας

Την αναβάθμιση από πενταθέσια σε εξαθέσια των δημοτικών σχολείων Καλλιμασιάς και Νενήτων, ώστε να εκλείψει το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί, εισηγήθηκε ο διευθυντής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, κατά τη συνεδρίαση της δημοτικής επιτροπής Παιδείας του δήμου Χίου.

Η ΔΕΠ γνωμοδότησε θετικά και η συγκεκριμένη απόφασή της, θα εισαχθεί προς επικύρωση στο δημοτικό συμβούλιο της Τετάρτης, προκειμένου εν συνεχεία να κατατεθεί επισήμως στο υπουργείο Παιδείας για την έκδοση αντίστοιχης υπουργικής απόφασης και την δημοσίευσή της στο ΦΕΚ. Η αναβάθμιση θα ισχύσει από την επομένη σχολική χρονιά.

Στην ίδια συνεδρίαση της επιτροπής Παιδείας ελήφθη απόφαση για την ίδρυση μονοθέσιου νηπιαγωγείου στο Χαλκειός, υπό την επωνυμία 3ο νηπιαγωγείο Καμποχώρων, που θα εξυπηρετήσει τις οικογένειες που διαμένουν στην ευρύτερη περιοχή του Χαλκειούς και ιδιαίτερα αυτές των λαϊκών πολυκατοικιών Γεωργικής Σχολής – Καρδαμάδας.

Τέλος, η επιτροπή αποδέχθηκε ποσό 108.169,86 ευρώ από το υπουργείο Εσωτερικών, ως πρώτη δόση 2015 (1ου τριμήνου 2015) για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων των σχολείων της Χίου και το κατένειμε κατά 54% στην ενιαία σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και κατά 46% στην ενιαία σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δήμου Χίου, οι οποίες και θα προβούν προσεχώς σε κατανομή των ποσών τους ανά σχολική μονάδα. Η παρούσα δόση είναι αυξημένη κατά περίπου 20 % εν συγκρίσει με τις προηγούμενες.