Εξακόσιες χιλιάδες ευρώ για καλύτερο τηλεοπτικό σήμα

Το ποσό των περίπου 600 χιλιάδων ευρώ προτίθεται να διαθέσει η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, προκειμένου βελτιωθεί ή και να καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες για το νέο ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα, το οποίο τουλάχιστον για πολλές περιοχές της Χίου είναι προβληματικό.

Σύμφωνα  με το σχετικό δελτίο Τύπου, η  Περιφέρεια προχώρησε στην υποβολή πρότασης με τίτλο «Υπηρεσίες ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος σε περιοχές της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου», συνολικού προϋπολογισμού 593.800 ευρώ, στο πλαίσιο σχετικής πρόσκλησης του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013».

Στόχος της πρότασης είναι η παροχή υπηρεσιών ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος σε αρκετές περιοχές οι οποίες δεν καλύπτονται επαρκώς έως καθόλου από το νέο τηλεοπτικό σήμα, μετά την 5η Σεπτεμβρίου 2014 όπου και έγινε μετάβαση από την αναλογική τηλεοπτική εκπομπή σε ψηφιακή, έτσι ώστε 26.000 περίπου κάτοικοι των ακριτικών περιοχών της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου να αποκτήσουν και αυτοί πρόσβαση στο νέο ψηφιακό σήμα.

Η καταγραφή των αναγκών έγινε με βάση τους χάρτες κάλυψης του παρόχου του τηλεοπτικού ψηφιακού σήματος καθώς και τις επισημάνσεις των δήμων.

Στο πλαίσιο του έργου θα γίνει η προμήθεια και εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού.