Ηρέμησαν τα πνεύματα, δόθηκαν λύσεις, για το ΣΧΟΟΑΠ Αμανής

Ικανοποιημένοι και ήσυχοι αποχώρησαν χθες οι Βολισσιανοί και γενικότερα οι κάτοικοι της Αμανής από την δημόσια διαβούλευση για το ΣΧΟΟΑΠ Αμανής, που είχε προκαλέσει τις έντονες αντιδράσεις για τις ρυθμίσεις του.

Παρουσία μεγάλου αριθμών κατοίκων, καθώς και του δημάρχου Χίου κ. Μανώλη Βουρνού, σε μια τρίωρη συνεδρίαση, που διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα και χωρίς ιδιαίτερες εξάρσεις, πλην ελαχίστων προσωπικών αντεγκλήσεων, δόθηκαν πλήρεις εξηγήσει για τις προωθούμενες ρυθμίσεις, πολλές επίμαχες ανακλήθηκαν κι άλλες ετέθησαν προς περαιτέρω διερεύνηση για να διορθωθούν.

Ικανοποίηση αιτημάτων

Ειδικότερα, οι αλλαγές, που φαίνεται ότι ικανοποίησαν τα αιτήματα των κατοίκων της περιοχής, αφορούν, κυρίως:

1) Να μην γίνει επέκταση στην περιοχή του Ροδώνα, στην Βολισσό, αλλά η περιοχή να παραμείνει ως έχει, δηλαδή παραγωγική – αγροτική, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, που πολλοί τα συνέκριναν με τα μοναδικά χαρακτηριστικά του Κάμπου της Χίου.

2) Να μην γίνει ανακατασκευή του δρόμου Λήμνου – Λημνιών.

3) Θα επανεξετασθεί η κατασκευή του παραλιακού δρόμου στη περιοχή των Μαγεμένων.

4) Θα εξετασθεί η επέκταση του χαρακτηρισμού ως παραγωγικών ζωνών, δηλαδή περιοχών όπου μαζί με την πρωτογενή παραγωγή θα μπορούν να αναπτυχθούν μονάδες του δευτερογενούς τομέα και σε άλλες περιοχές της Αμανής, πέραν της περιοχής του Εγρηγόρου, όπου βρίσκεται η μονάδα οινοποίησης του Αριούσιου.

5) Θα εξετασθεί ιδιαιτέρως η ανάπτυξη της περιοχής των Αγιασμάτων, όπου βρίσκονται οι ιαματικές πηγές, με στόχο να καταστεί ευχερέστερη η ανάπτυξη τουριστικών μονάδων.

6) Θα εξετασθεί η δυνατότητα να ορισθούν ειδικές δεσμεύσεις σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συγκεκριμένα αιολικών πάρκων, ώστε να αμβλυνθούν οι επιπτώσεις τέτοιων επενδύσεων στην περιοχή.

Σε γενικές γραμμές, εκείνο που από πολλούς, σχεδόν από το σύνολο των ομιλητών, επισημάνθηκε είναι να παραμείνει η περιοχή της Αμανής ένας τόπος ήπιας ανάπτυξης, χωρίς γιγαντισμούς, που θα αλλοιώσουν την φυσιογνωμία και τα χαρακτηριστικά της. Κατέστη προφανές από τη σύσκεψη ότι αρκετοί άνθρωποι και κυρίως από την περιοχή της Βολισσού ασχολήθηκαν συστηματικά και σε κλίμα συναίνεσης και σύμπνοιας με την υπόθεση, κάτι που φάνηκε από τις προτάσεις που κατέθεσαν.

grozopoulos

 

Διευκρινίσεις του μελετητή

Επισημάνθηκε ιδιαιτέρως από τον μελετητή του ΣΧΟΟΑΠ κ. Νίκο Γροζόπουλο, η συστηματική και ενδελεχής εξέταση της μελέτης εκ μέρους των κατοίκων, η προβολή τεκμηριωμένων προτάσεων και το εξαιρετικό κλίμα μέσα στο οποίο διεξήχθη η παρουσίαση και η συζήτηση του ΣΧΟΟΑΠ. Διευκρίνισε ότι εν πολλοίς η εκπόνηση της μελέτης δεσμεύεται από την υφιστάμενη νομοθεσία και διαβεβαίωσε ότι όλες οι παρατηρήσεις και προτάσεις θα ληφθούν υπόψη στην κατεύθυνση της ήπιας ανάπτυξης της περιοχής της Αμανής.

vournous_sxo

Ο δήμαρχος Μ. Βουρνούς

Ο δήμαρχος Χίου κ. Μανώλης Βουρνούς, αναφέρθηκε στο καλό κλίμα, στο οποίο διεξήχθη η διαβούλευση, επεσήμανε τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια που τίθενται από το ΕΣΠΑ για την ολοκλήρωση και θεσμοθέτηση της μελέτης.

Σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των σχεδίων πόλης επεσήμανε ότι υπάρχει ζήτημα πέραν του κόστους των πράξεων εφαρμογής και του κόστους των αναγκαίων υποδομών, κάτι που στις σημερινές συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολο να καλυφθεί.

Ζήτησε με τη σειρά του να διευκολυνθεί η μεταποίηση, ώστε να γίνεται στον χώρο των παραγωγικών δραστηριοτήτων του πρωτογενούς τομέα, ενώ για το θέμα των ΑΠΕ τόνισε ότι μπορεί να τεθούν όροι, ώστε να μην προκαλούνται προβλήματα στις υφιστάμενες χρήσεις της περιοχής.