«Η ζουρλοκατερίνα» σε δύο παραστάσεις από τον Σύλλογο Άρτιον