Καταγγελία κλοπής από σπίτι ηλικιωμένης, με καθυστέρηση περίπου ενός τριμήνου (!)