Νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, για κατάρτιση 7.000 ανέργων πτυχιούχων ΑΕΙ και ΤΕΙ

Ένα νέο πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, που απευθύνεται σε 7.000 άνεργους, αποφοίτους ΑΕΙ και ΤΕΙ, ηλικίας έως 29 ετών, ανακοίνωσε ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Το πρόγραμμα δίνει έμφαση σε θέματα ανάπτυξης οριζόντιων δεξιοτήτων καθώς και σε θέματα της αγοράς απασχόλησης, σύνταξη βιογραφικού και σε έννοιες που σχετίζονται με το περιβάλλον του «επιχειρείν», καθώς και σε δεξιότητες τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 208 ωρών.
  • Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 832 ωρών.
  • Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης.

Τα κριτήρια επιλογής είναι βαθμός κτήσης πτυχίου, ηλικία υποψηφίου, ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή/και συζύγου (οικονομικό έτος 2014) και χρόνος ανεργίας

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων
1) Για τους ωφελούμενους πτυχιούχους ανέργους: από 22.12.2014 ώρα 11:00 έως 14.1.2015 ώρα 24:00.

2) Για τους παρόχους κατάρτισης: από 29.12.2014 ώρα 11:00 έως 14.1.2015 ώρα 24:00

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι πτυχιούχοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην ιστοσελίδα http://www.voucher.gov.gr. Πληροφορίες για το πρόγραμμα, καθώς και η δημόσια πρόσκληση έχουν αναρτηθεί στο www.oaed.gr