Παρατείνονται οι επενδύσεις του προγράμματος για τον εναλλακτικό τουρισμό

Παρατείνεται το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης επενδύσεων του προγράμματος εναλλακτικός τουρισμός του επιχειρησιακού προγράμματος ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, όπως μεταδίδει η τουριστική ιστοσελίδα Tornos News.

Η σχετική απόφαση υπογράφηκε από την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και από τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο.

Τα έργα μπορούν να ολοκληρωθούν το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2015 και θεωρούνται ολοκληρωμένα εφόσον πιστοποιηθεί το φυσικό και οικονομικό αντικείμενό τους από το όργανο ελέγχου τον ΕΦΕΠΑΕ και εγκριθούν οι υλοποιηθείσες δαπάνες.

ΠΗΓΗ: www.tornosnews.gr