Προθεσμία μέχρι 27 Νοεμβρίου για την νέα άδεια στα πρατήρια καυσίμων

Κανένα πρατήριο υγρών καυσίμων δεν θα μπορεί να λειτουργεί μετά τις 27 Νοεμβρίου 2014, αν δεν έχει εκδοθεί – μετά την εγκατάσταση του συστήματος ελέγχου εισροών – εκροών καυσίμων – νέα ενιαία άδεια λειτουργίας.

Την εκπνοή της σχετικής προθεσμίας, προκειμένου οι πρατηριούχοι να καταθέσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να λάβουν την άδεια λειτουργίας, επισημαίνει με ανακοίνωσή της η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Μετά την αναφερόμενη ημερομηνία τα πρατήρια που δεν έχουν προμηθευτεί με την νέα άδεια λειτουργίας, που περιλαμβάνει το σύστημα εισροών – εκροών, δεν μπορούν να λειτουργήσουν μέχρι την πλήρη συμμόρφωση του εκμεταλλευτή.

Η Περιφέρεια καλεί τους πρατηριούχους να καταθέσουν εμπροθέσμως αναγκαία τα δικαιολογητικά στην Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της περιφερειακής ενότητας Χίου.