Προκηρύχθηκε η θέση συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης

Διαγωνισμό για την επιλογή συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης, προκηρύσσει ο δήμος Χίου και αναζητεί τις σχετικές υποψηφιότητες, οι οποίες πρέπει να κατατεθούν έως τις 9 Ιανουαρίου 2015.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του δήμου Χίου, συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης θα επιλεγεί πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας. Για τη θέση αυτή δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής και ως προς το αξίωμά του, ισχύουν τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται στο άρθρο 14 του Ν.3852/10.

Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών, ενώ υποψηφιότητες υποβάλλονται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου μέχρι 9.1.2015 και θα συνοδεύονται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στην γραμματεία του δημοτικού συμβουλίου (κα Αγγελική Παχουνδάκη, Δημοκρατίας 2 Χίος, γραφείο 6, 1ος όροφος, τηλέφωνο: 22713 50808) από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 08.00-12.00.