Στατιστικά στοιχεία για τα ΑμεΑ θα συγκεντρώνει η ΕΛΣΤΑΤ

Ερωτήματα εστιασμένα στα ΑμεΑ θα περιλαμβάνουν οι έρευνες νοικοκυριών που διενεργεί η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα ύπαρξης στατιστικών στοιχείων εστιασμένων στην αναπηρία και ανάπτυξης ειδικών δεικτών.

Για τον σκοπό αυτό η ΕΛΣΤΑΤ συνεργάσθηκε με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία. Ειδικότερα:

(1) στην εθνική έρευνα υγείας, έτους 2014, ερωτήματα με τα οποία γίνεται καταγραφή:

  • των ατόμων με αναπηρία και πληροφορίες για την εργασιακή κατάσταση – ενασχόλησή τους.
  • των περιορισμών σε σωματικές και αισθητηριακές λειτουργίες (όραση, ακοή, κινητικότητα κάτω και άνω άκρων).
  • ύπαρξης ή μη αυτονομίας για δραστηριότητες προσωπικής φροντίδας και δραστηριότητες κάλυψης αναγκών νοικοκυριού. Επιπλέον καταγραφή του είδους της βοήθειας (βοήθεια από συγγενείς, βοήθεια από άτομο που δεν αμείβεται, βοήθεια από άτομο που αμείβεται, βοήθεια στο πλαίσιο οργανωμένου προγράμματος) που παρέχεται σε όσους αντιμετωπίζουν κάποιου βαθμού δυσκολία για τις προαναφερθείσες δραστηριότητες.
  • των προβλημάτων προσβασιμότητας σε υποδομές κτιριακών εγκαταστάσεων δομών υγείας και σε υπηρεσίες υγείας, γενικότερα.

(2) στην έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών, έτους 2015, ερωτήματα με τα οποία γίνεται καταγραφή:

  • των ατόμων με αναπηρία και των προβλημάτων προσβασιμότητας στην κατοικία και γενικότερα, στην περιοχή που διαμένουν.

· των οικονομικών δυνατοτήτων των νοικοκυριών με ΑμεΑ για παρεμβάσεις αποκατάστασης προσβασιμότητας στην κατοικία τους.