Στον ανάδοχο του έργου, τα δίκτυα της ΔΕΥΑΧ στον περιφερειακό

Στη προμήθεια υλικών θα περιοριστεί η ανάμιξη της ΔΕΥΑΧ στα έργα κατασκευής των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης του πρώτου τμήματος στον περιφερειακό της πόλης της Χίου, από την οδό Βερίτη έως την παραλία.

Η πίεση του χρόνου που υπάρχει προκειμένου να μην εκπνεύσει η προθεσμία χρηματοδότησης οδήγησε την ΔΕΥΑΧ να αλλάξει τον αρχικό σχεδιασμό εκτέλεσης του απαραίτητου έργου μεταφοράς δικτύων σε νέα θέση, κόστους 100.000 ευρώ , παραχωρώντας αυτή την υποχρέωση στην εταιρεία που έχει αναλάβει την κατασκευή του δρόμου.

Έτσι, μετά και από σχετική συνεννόηση με τη Περιφέρεια και τη διαχειριστική αρχή, η ΔΕΥΑΧ αναλαμβάνει μόνο την προμήθεια των υλικών συνολικής αξίας 44.000, ευρώ με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό, τα οποία στη συνέχεια θα παραδώσει στον εργολάβο που θα εγκαταστήσει τα δίκτυα και ο οποίος θα πληρωθεί από τα λεγόμενα «απρόβλεπτα» του έργου.

Στα θετικά του έργου συγκαταλέγεται και η τοποθέτηση δύο πυροσβεστικών κρουνών μετά από απαίτηση του κ. Γιώργου Ζώα της Πολιτικής Προστασίας του δήμου Χίου, που διέκρινε την σχετική έλλειψη, αλλά και την ευκαιρία να τοποθετηθούν με αμελητέο κόστος, σε σχέση με ό,τι θα απαιτούσε μια εξ αρχής και κατόπιν ολοκλήρωσης του έργου εγκατάστασή τους.