Τελευταία ημέρα η Δευτέρα, για τέλη κυκλοφορίας και κατάθεση πινακίδων