Την Δευτέρα τα αποτελέσματα της μοριοδότησης, για voucher κατάρτισης ανέργων