100.000 ευρώ οι αποζημιώσεις για τους Χαλκούσους

Το ποσό των 100.000 ευρώ που αφορά στις αποζημιώσεις έτους 2019 των ζημιωθέντων που επλήγησαν οι περιουσίες τους στην ευρύτερη περιοχή του Χαλκειούς εξαιτίας του προσφυγικού-μεταναστευτικού ζητήματος, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, με αποδέκτη την  Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Χίου.

Για την καταβολή των αποζημιώσεων στους δικαιούχους, θα συσταθεί Ειδική Επιτροπή όπως ορίζεται από την ΚΥΑ.