19 εκατομμύρια ευρώ σε νέους αγρότες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Ξεκινά με απόφαση του του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων για την υποβολή αιτήσεων η υποβολή αιτήσεων για την  «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας, κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022.

Στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου κατανεμήθηκε το ποσό των 19 εκατομμυρίων ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικών ενισχύσεων σε νέους που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους, για την είσοδο και παραμονή τους στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις όπου εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και υλοποιούν επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη των γεωργικών δραστηριοτήτων τους.

Το χρηματικό ποσό το οποίο πρόκειται να καταβληθεί στους δικαιούχους, σε δύο δόσεις, ως οικονομική στήριξη για την πρώτη εγκατάστασή τους στην γεωργική δραστηριότητα, κυμαίνεται από 35.000 έως 40.000 ευρώ, ανάλογα με τον προσανατολισμό της παραγωγής και την περιοχή της μόνιμης κατοικίας τους.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει στις 14 Δεκεμβρίου 2021 στις 13:00.

Η αίτηση και ο φάκελος υποψηφιότητας με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά πραγματοποιείται την παραπάνω χρονική περίοδο ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης καθώς και οι λεπτομέρειες εφαρμογής βρίσκονται αναρτημένες στους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων: http://www.minagric.gr και www.agrotikianaptιxi.gr αλλά και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (www.pvaigaiou.gov.gr).

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια