2 νέα οχήματα στην Αστυνομική Διεύθυνση Χίου

Παρελήφθησαν επτά (2) νέα φορτηγά οχήματα υπηρεσιακού χρωματισμού, τα οποία εντάσσονται στον στόλο των Υπηρεσιών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Xίου.

Τα παραπάνω οχήματα αποκτήθηκαν με σύμβαση του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω συγχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας 2014-2020.

Σημειώνεται ότι, από τον Ιούλιο του έτους 2019 έχουν παραληφθεί συνολικά (99) υπηρεσιακά οχήματα διαφόρων τύπων, τα οποία έχουν κατανεμηθεί στις Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Βορείου Αιγαίου, ως ακολούθως:

  • (38) στη Διεύθυνση Αστυνομίας Λέσβου,
  • (33) στη Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου και
  • (28) στη Διεύθυνση Αστυνομίας Σάμου.