50.000 και… καθάρισαν τα ρέματα στα Ψαρά

Στην υπογραφή της σύμβασης του έργου «Καθαρισμοί χειμάρρων – ρεμάτων στο νησί των Ψαρών», συνολικού προϋπολογισμού 50.000 ευρώ, προχώρησε η περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα Χριστιάνα Καλογήρου  .

Στο πλαίσιο του έργου πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες για τον καθαρισμό της κοίτης χειμάρρων και ρεμάτων στο νησί των Ψαρών από αυτοφυή βλάστηση, φερτά υλικά, απορρίμματα και κατά τόπους  επιχώσεις, ώστε να βελτιωθούν τα υδραυλικά χαρακτηριστικά και η παροχετευτικότητα των χειμάρρων µε σκοπό τη μείωση των πληµµυρικών κινδύνων.

Οι εργασίες καθαρισμού θα πραγματοποιηθούν σε χείμαρρους και ρέματα συνολικής έκτασης 63 στρεμμάτων, που βρίσκονται στις θέσεις:

 α) Χαχούλη β) Φτελιό, γ) Νεκροταφείο, δ) Βουκολιά, ε) Αρχοντίκι, στ) Αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του έργου είναι 7 μήνες.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και θα υλοποιηθεί με την επίβλεψη της διεύθυνσης τεχνικών έργων Π.Ε. Χίου.

«Κάνουμε το καλύτερο δυνατό ώστε ενόψει του επερχόμενου χειμώνα να καθαριστούν έγκαιρα οι χείμαρροι και τα ρέματα στο νησί των Ψαρών και έτσι να περιορίσουμε όσο μπορούμε τους κινδύνους από τις έντονες βροχοπτώσεις που λόγω της κλιματικής αλλαγής όλο και συχνότερα πλήττουν τα νησιά μας», δήλωσε η κα Καλογήρου.