Άγνωστο το ποσό για υπηρεσίες συμβούλου στον Μηταράκη από την Planet

Η εταιρεία PLANET Α.Ε. ανεδείχθη ως προσωρινή ανάδοχος για την «παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για τις συμβάσεις κατασκευής δομών του άρθρου 8 του ν. 4375/2016», σύμφωνα με την από 13.11.2020 απόφαση του γενικού γραμματέα κ. Πάτροκλου Γεωργιάδη, που αναρτήθηκε στην Διαύγεια, σήμερα Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020.

Πρόκειται για την περιώνυμη συμφωνία – πλαίσιο, για την οποία προκήρυξε σχετικό διαγωνισμό στις 13 Οκτωβρίου 2020 ο υπουργός κ. Νότης Μηταράκης και η οποία προβλέπει ότι θα διατεθεί το ποσό των 6.200.000 ευρώ, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ, για διάρκεια τεσσάρων ετών.

Περισσότερα στοιχεία για τον διαγωνισμό δεν έχουν γίνει γνωστά, ούτε και πόσοι εκλήθησαν ή προσήλθαν και κατέθεσαν τις προσφορές τους ή το ύψος των προσφορών τους.

Ωστόσο, με την αναφερόμενη απόφαση του κ. Γεωργιάδη εγκρίνονται ως έχουν τα πρακτικά της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, «αποδεχόμαστε την προσφορά της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “PLANET Α.Ε.” ως την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης
ποιότητας – τιμής» και αναδεικνύεται η εταιρεία προσωρινή ανάδοχος.

Από την απόφαση, όμως, λείπει το κρίσιμο στοιχείο της προσφοράς, που εκρίθη ως η «πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής». Δηλαδή, πόσο θα κοστίσουν στο ελληνικό Δημόσιο οι υπηρεσίες για τις συμβάσεις κατασκευής των δομών, οι οποίες είναι: Σάμου, Λέρου και Κω, που έχουν ήδη ανατεθεί στην εταιρεία Μυτιληναίος Α.Ε. και απομένουν εκείνες που ο κ. Μηταράκης οραματίζεται για τη Χίο και την Λέσβο.

Οι δύο τελευταίες μπορεί, τελικά, να μην κατασκευαστούν, ενώ οι τρεις πρώτες έχουν ανατεθεί και εκείνη της Σάμου αναμένεται, μάλιστα, να λειτουργήσει έως την άνοιξη του 2021.

Παρά ταύτα, ο κ. Μηταράκης έκανε έναν διαγωνισμό της τάξης των 6,2 εκατ. ευρώ και αναθέτει το έργο αντί αγνώστου μέχρι στιγμής ποσού στην εταιρεία PLANET Α.Ε. για την «παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών» και μάλιστα για τα επόμενα τέσσερα χρόνια!

Ακολουθεί η απόφαση του Πάτροκλου Γεωργιάδη

planet_mitarakis

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια