Ακόμα 1 εκατ. ευρώ για το επιθαλάσσιο τείχος

Νέα χρηματοδότηση ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ, για την συνέχιση και ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης και ανάδειξης του επιθαλάσσιου βορειοανατολικού τείχους του Κάστρου της Χίου, ζητά η περιφερειακή ενότητα Χίου.

Με επιστολή του προς τον υπουργό Πολιτισμού κ. Αριστείδη Μπαλτά ο αντιπεριφερειάρχης Χίου κ. Σταμάτης Κάρμαντζης, επισημαίνει ότι τα επόμενα βήματα των ήδη εκτελουμένων εργασιών, όπως αυτά προκύπτουν από την πρόταση της ομάδας εργασίας, είναι τα εξής:

1. Η ένταξη του έργου αναστήλωσης του βορειοανατολικού προμαχώνα του Φρουρίου της Χίου, προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ και με χρονοδιάγραμμα περαίωσης των εργασιών 2 έτη, στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020.

2. Η παράταση των συμβάσεων εργασίας της ομάδας εργασίας (16 τεχνίτες και 5 άτομα επιστημονικό προσωπικό, με ειδικότητες αρχαιολόγου, μηχανικών, συντηρητή, οικονομολόγου) του συγκεκριμένου έργου από τον Νοέμβριο του 2015, προκειμένου να αξιοποιηθούν η τεχνογνωσία, η εμπειρία και ο εξοπλισμός που ήδη υφίστανται και διαφορετικά θα χαθούν.

Να σημειώσουμε ότι το εκτελούμενο έργο, με ημερομηνία ολοκλήρωσης την 30ή Νοεμβρίου 2015, έχει προϋπολογισμό 2 εκατ. ευρώ. Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά τα 220 μ. επιθαλάσσιου διατειχίσματος, που εκτείνεται από τον μη σωζόμενο νοτιοανατολικό προμαχώνα έως τον μεγάλο βορειοανατολικό προμαχώνα, προκειμένου να καταστεί το επιθαλάσσιο τείχος επισκέψιμο μνημείο, χώρος περιπάτου και πολιτιστικό σημείο αναφοράς της πόλης της Χίου.

Το συγκεκριμένο έργο, τονίζει ο κ. Κάρμαντζης, έχει εξελιχθεί ομαλά και έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα το 95% περίπου, του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου.

Με την συνέχιση του έργου, δηλαδή την αναστήλωση του βορειοανατολικού προμαχώνα του Φρουρίου της Χίου, διασώζεται και αναδεικνύεται ένα τεράστιας σημασίας μνημείο για την πόλη της Χίου, τμήμα μιας πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς με ανυπολόγιστη αξία, καταλήγει ο κ. Κάρμαντζης.