Αλλάζει το προσωπικό, καθυστερήσεις στο άσυλο

Καθυστερήσεις στις διαδικασίες απονομής του ασύλου θα προκύψουν από την αλλαγή του προσωπικού που προωθεί το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, αφού το νέο προσωπικό που θα προσληφθεί θα χρειαστεί κάποιο χρόνο για τη εκπαίδευσή του.

Όπως καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων Συμβασιούχων Υπηρεσίας Ασύλου, στα τέλη Δεκεμβρίου 2017 απολύθηκαν περίπου 100 εργαζόμενοι, που είχαν στηρίξει το έργο της υπηρεσίας ασύλου τα τελευταία δύο χρόνια από διάφορες νευραλγικές θέσεις.

Η προκήρυξη πρόσληψης νέου προσωπικού στην θέση των απολυθέντων, συνεχίζει το Σωματείο, δεν ζητά «εξειδικευμένη εμπειρία σε καμία κατηγορία (!) – πρωτοφανές για τη συγκεκριμένη υπηρεσία – η οποία από το 2014, που ξεκίνησε να ενισχύει το δυναμικό της με συμβασιούχους ορισμένου χρόνου, πρότασσε σε κάθε προκήρυξη  το τυπικό προσόν της εξειδικευμένης εμπειρίας, είτε σε διαδικασίες αναγνώρισης σε αλλοδαπούς της ιδιότητας του πρόσφυγα, είτε στη διαχείριση ή συντονισμό ευρωπαϊκών έργων ή προγραμμάτων, είτε σε συγκεκριμένα προγράμματα πληροφορικής».

Με την υπ΄ αρ. ΣΟΧ2/2017 Ανακοίνωση της Υ.Α., έγινε πράξη, προστίθεται στην ανακοίνωση, «η εξαγγελθείσα πρόθεση του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής να μην ανανεώσει περαιτέρω τις συμβάσεις που έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου 2017, να αντικαταστήσει τους/ις απολυμένους/ες  με νέο προσωπικό, το οποίο δεν απαιτείται να διαθέτει εξειδικευμένη εμπειρία και να τους αποκλείσει αυτομάτως από ενδεχόμενη επαναπρόσληψη, με την ενεργοποίηση του τρίμηνου κωλύματος».

Κατά την άποψη του Σωματείου «η αλλαγή στάσης του υπουργείου και της υπηρεσίας ασύλου εντός του 2017, λίγους μήνες μετά την ίδρυση του Σωματείου, έρχεται σε προφανή αντίφαση με τις ανάγκες που έχουν δημιουργήσει οι συνεχείς μεταναστευτικές / προσφυγικές ροές, οι χιλιάδες εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου και ο εγκλωβισμός χιλιάδων αιτούντων άσυλο στα νησιά και στην ενδοχώρα.  Σε μια υπηρεσία που λειτουργεί μονίμως «στο κόκκινο», η λογική της «ανακύκλωσης» του προσωπικού και των ανέργων φαίνεται ότι κυριαρχεί έναντι των διαρκών και αντικειμενικών αναγκών της για εξειδικευμένο προσωπικό», καταλήγει η ανακοίνωση.

Εκφράζει, τέλος, την αντίθεσή του στην πολιτική ανακύκλωσης των συμβασιούχων και στις μαζικές απολύσεις που μεθόδευσε το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, ζητά τη απόσυρση της αναφερθείσας προκήρυξης, την άρση του τριμήνου κωλύματος και την επαναπροκήρυξη των θέσεων για προσωπικό με εξειδικευμένη εμπειρία σε όλες τις ειδικότητες.

Σχόλια