Άλλους αναπληρωτές θέλαμε άλλους πήραν

Σε ανακοίνωση των προσλήψεων αναπληρωτών προχώρησε το υπουργείο Παιδείας, αλλά όπως καταγγέλλει η ΕΛΜΕ Χίου, άλλες ειδικότητες ζητήθηκαν τοπικά και άλλες προσλήψεις έγιναn. Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΜΕ με την οποία ζητείται από το υπουργείο Παιδείας η ανακοινοποίηση των προσλήψεων λόγω λαθών, έχει ως εξής:

Στους πίνακες προσλήψεων αναπληρωτών, που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας στις 6 Νοεμβρίου 2019 έχουν παρατηρηθεί τα κάτωθι λάθη:

  • Σε επίπεδο Γενικής Αγωγής της Α΄ Χίου, ενώ δηλώθηκαν από τη ΔΔΕ Χίου από ένα (1) κενό στις ειδικότητες ΠΕ01-Θεολόγων, ΠΕ11-Γυμναστών και ΠΕ80-Οικονομολόγων, το Υπουργείο καλεί δύο (2) εκπαιδευτικούς για την κάθε μία εκ των ανωτέρω ειδικοτήτων. Την ίδια στιγμή αφήνει ακάλυπτα τα κενά ΠΕ87.03-Αισθητικής και ΠΕ90-Πλοιάρχων.
  • Σε επίπεδο Γενικής Αγωγής της Β΄ Χίου, ενώ δηλώθηκαν από τη ΔΔΕ Χίου ένα (1) κενό ΠΕ01-Θεολόγων, δύο (2) κενά ΠΕ05-Γαλλικών, ένα (1) κενό ΠΕ06-Αγγλικών και ένα (1) κενό ΠΕ86-Πληροφορικής, το Υπουργείο καλεί διπλάσιο αριθμό εκπαιδευτικών σε κάθε ειδικότητα.
  • Στον πίνακα της Παράλληλης Στήριξης η ΔΔΕ Χίου δήλωσε ένα (1) κενό ΠΕ03-Μαθηματικών στην Α΄ Χίου και το Υπουργείο Παιδείας καλεί τον εκπαιδευτικό να παρουσιαστεί στη Β΄ Χίου.
  • Την ίδια στιγμή το Υπουργείο Παιδείας αφήνει ακάλυπτα τρία (3) κενά (από 1 κενό στις ειδικότητες ΠΕ02, ΠΕ03 & ΠΕ04.04) σε ΣΜΕΑΕ (Τμήματα Ένταξης) και σημαντικό αριθμό ωρών στο Μουσικό Σχολείο Χίου.

 

 

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια