Καθαρίζουν τους αγροτικούς δρόμους

Εργασίες αγροτικής οδοποιίας στην Τοπική Κοινότητα Βασιλιωνοίκου και στην Τοπική Κοινότητα Χαλκειούς πραγματοποιήθηκαν αυτές τις μέρες ως τμήμα του έργου βελτίωσης και αποκατάστασης αγροτικών δρόμων στα χωριά της Δημοτικής Ενότητας Καμποχώρων από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χίου.
Η βελτίωση κι αποκατάσταση των δρόμων αυτών εξυπηρετεί τις ανάγκες των αγροτών και των διερχόμενων αγροτικών οχημάτων και μηχανημάτων τους με σκοπό την άνετη πρόσβαση στις καλλιεργούμενες εκτάσεις τους.

αγροτικοί δρόμοικαθαρισμός