Αναβαθμίζεται στον βιολογικό η Επεξεργασία Λυμάτων Χίου

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο έργο «Εκσυγχρονισμός ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και αναβάθμιση υφιστάμενης Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Χίου για την επαναχρησιμοποίηση της εκροής για άρδευση».

Στο πλαίσιο του έργου αυτού, η μονάδα επεξεργασίας λυμάτων, που έχει πλέον άνω των 30 ετών λειτουργίας, πρόκειται να εκσυγχρονιστεί με εξοπλισμό που θα επεκτείνει τη διάρκεια ζωής της και θα βελτιώσει την ποιότητα της εκροής με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος και του πολύτιμου φυσικού πόρου, του νερού.

Κατά την εκτέλεση των εργασιών επισκευής και αντικατάστασης είναι αναγκαία η μεταβολή της συνήθους λειτουργίας των τμημάτων επεξεργασίας με αποτέλεσμα, όπως και αυτές τις ημέρες, να υπάρχει αναπόφευκτη έκλυση οσμών.