Απερρίφθη η προσφυγή της «Οικόπολις» για την ανακύκλωση

Απερρίφθη από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου η προσφυγή της εταιρείας «Οικόπολις» κατά της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία είχε καταγγελθεί η σύμβαση με τον δήμο Χίου για την διαχείριση της ανακύκλωσης.

Η απόφαση, η οποία εξεδόθη στις 19 Σεπτεμβρίου 2018 και κοινοποιήθηκε στον δήμο Χίου, χαρακτηρίζεται ως «σιωπηρώς απορριπτική», που σημαίνει ότι παρήλθε άπρακτο το διάστημα των δύο μηνών από την κατάθεση της προσφυγής της «Οικόπολις» (17 Ιουλίου 2018) μέσα στο οποίο όφειλε η διοίκηση να εξετάσει την ουσία της προσφυγής.

Στο διάστημα αυτό η προσφυγή δεν εξετάσθηκε, χωρίς να υπάρχει σχετική αιτιολόγηση, οπότε και θεωρείται ως «σιωπηρώς απορριφθείσα».

Κατά της εν λόγω απόφασης της Αποκεντρωμένης η «Οικόπολις» έχει δικαίωμα εντός μηνός να καταθέσει νέα προσφυγή σε ειδική επιτροπή, στην οποία προεδρεύει δικαστικός, η οποία και θεωρητικά έχει την αρμοδιότητα ανάκλησης της απορριπτικής απόφασης της Αποκεντρωμένης.

Από την πλευρά της εταιρείας δεν έχει γίνει γνωστό αν τελικά θα ασκήσει την αναφερόμενη προσφυγή, αλλά θεωρείται μάλλον βέβαιο ότι θα εξαντλήσει όλα τα προσφερόμενα μέσα, για να καθυστερήσει την αποχώρησή της από το ακίνητο της ΒΙΑΛ, ιδιοκτησίας του δήμου Χίου, όπου πρόκειται ο τελευταίος να εγκατασταθεί για να συνεχισθεί το έργο της διαχείρισης των ανακυκλώσιμων υλικών.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας κ. Γιώργος Μπελέγρης ερωτηθείς σχετικά τόνισε ότι ο δήμος Χίου προχωρεί κανονικά όλες τις διαδικασίες για την αδειοδότηση της εγκατάστασης, καθώς και την προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια