Από την Ισπανία στη Χίο – Τα αγγεία της κινστέρνας στην Νέα Μονή (βίντεο)

Σε ένα πεντάλεπτο βίντεο η εφορεία αρχαιοτήτων Χίου παρουσιάζει την νέα περιοδική έκθεση «Από την Ισπανία στη Χίο. Τα αγγεία της κινστέρνας στην Νέα Μονή», στο παλάτι Ιουστινιάνι στο κάστρο της Χίου.

Η κινστέρνα της Νέας Μονής είχε κατασκευασθεί για να καλύπτει τις ανάγκες της κοινότητας σε νερό. Πρόκειται για ένα μεγάλο ορθογώνιο κτίριο που στο εσωτερικό του χωρίζεται από δύο σειρές κιόνων σε 15 διαμερίσματα, που καλύπτονται με τυφλούς τρουλίσκους.

Στην δεκαετία του 1990 η εφορεία αρχαιοτήτων Χίου ξεκίνησε το έργο για την αποκατάσταση της κινστέρνας.

- Advertisement -

- Advertisement -

Σχόλια