Αποστρατεύεται ο Ελευθέριος Ντουρουντούς της ΓΕΠΑΔ Βορείου Αιγαίου

Ο υποστράτηγος κ. Ελευθέριος Ντουρουντούς, γενικός περιφερειακός αστυνομικός διευθυντής Βορείου Αιγαίου, προάγεται στον βαθμό του αντιστρατήγου και αποστρατεύεται, λόγω κατάληψής του από όριο ηλικίας του βαθμού του, 30 ημέρες μετά την προαγωγή του.

Το βράδυ της Τετάρτης, 17 Ιανουαρίου 2024, ολοκληρώθηκαν οι κρίσεις υποστρατήγων της ΕΛΑΣ και δημοσιεύθηκε το Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο για τον κ. Ντουρουντού αναφέρει τα ακόλουθα:

Δ. Προάγεται, ενόψει αυτεπάγγελτης αποστρατείας, σύμφωνα με το εδάφιο έκτο της περ. γ της παρ. 1 του άρθρου 29, την παρ. 5 του άρθρου 33, την παρ. 1 του άρθρου 38 και την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 24/1997, σε συνδυασμό με την παρ. 4 του άρθρου 49 του ιδίου προεδρικού διατάγματος, στον βαθμό του αντιστρατήγου εκτός οργανικών θέσεων, λόγω κατάληψής του από όριο ηλικίας του βαθμού του, ο υποστράτηγος Γενικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας Ντουρουντούς Ελευθέριος του Ιωάννη (ΑΓΜΣ.240877), ο οποίος θα αποστρατευθεί μετά από τριάντα (30) ημέρες από την προαγωγή του αυτή με άλλο προεδρικό διάταγμα.

Φωτό αρχείου