Ασάφειες και κενά στην συμφωνία για την ΒΙΑΛ

Τριετής με όρο την παράταση για δύο ακόμα χρόνια θα είναι η δωρεάν παραχώρηση του ακινήτου της ΒΙΑΛ, που αποκτά ο δήμος Χίου, προς το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, προκειμένου στον χώρο να δημιουργηθεί το hot spot της Χίου.

Στο σχέδιο της συμφωνίας, που διανεμήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο την Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2015, δεν είναι πλήρως αποσαφηνισμένοι αρκετοί όροι, που αποτελούσαν τα λεγόμενα «αγκάθια», όπως είχαμε αναφέρει σε προηγούμενη ανάρτησή μας και αφορούν:

  1. Την έκταση των επισκευών και παρεμβάσεων, που θα πραγματοποιηθούν με κρατικές δαπάνες στο κτίριο της ΒΙΑΛ, καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο (επισκευές στέγης, τζαμιών κ.ά.).
  2. Άσκηση κοινωνικού ελέγχου στην λειτουργία του hot spot. Στο σχέδιο συμφωνίας προβλέπεται απλώς η λειτουργία μιας επιτροπής από εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών (δήμος Χίου και Υπουργείο), καθώς και τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Χαλκειούς, που θα επιβλέπει την ομαλή λειτουργία του κέντρου και θα εισηγείται την λήψη των αναγκαίων μέτρων, προκειμένου να αποφεύγονται ανεπιθύμητες καταστάσεις (π.χ. έλλειψη φαγητού, ομαλής ροής στις αναχωρήσεις προσφύγων και μεταναστών κ.ά.).
  3. Τον χρόνο παραμονής των προσφύγων και μεταναστών στον χώρο της ΒΙΑΛ, καθώς και ο μέγιστος αριθμός των φιλοξενούμενων ατόμων.

Επισημαίνεται ότι ο ρόλος της εν λόγω επιτροπής είναι απλά εισηγητικός και βεβαίως η υλοποίηση των εισηγήσεων είναι στην διακριτική ευχέρεια του φορέα διαχείρισης του hot spot, δηλαδή του αρμόδιου υπουργείου.

Στο θέμα του χρόνου παραχώρησης φαίνεται ότι υπήρξε μικρή υποχώρηση εκ μέρους του Υπουργείου, το οποίο επεδίωκε τριετή παραχώρηση με δυνατότητα επίσης τριετούς παράτασής της.

Στο δημοτικό συμβούλιο, που συνεχίζει την συνεδρίασή του, ο δήμαρχος Χίου κ. Μανώλης Βουρνούς παρουσίασε το σχέδιο της συμφωνίας και τόνισε ότι μετά από δύο εβδομάδες διαπραγματεύσεων αυτό αποτελεί την κατάληξή τους. Πρόσθεσε ότι ο δήμος Χίου θα ήθελε περισσότερα πράγματα, αλλά αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε να συνεχισθούν κι άλλο οι διαπραγματεύσεις έως ότου κάποιος από τους δύο πέσει κάτω.

Η συνεδρίαση του συμβουλίου συνεχίσθηκε με ερωτήσεις και διευκρινίσεις επί του σχεδίου της συμφωνίας, ενώ αποκλείσθηκε η λήψη εγκριτικής απόφασης στην συνεδρίαση της Τρίτης, 29 Δεκεμβρίου 2015.

simfonia1simfonia2simfonia3