Άσκηση στο πεδίο βολής στην νησίδα Παναγιά Οινουσσών

Βολές όπλων ευθυτενούς τροχιάς θα πραγματοποιηθούν την Πέμπτη 23 Μαΐου 2024, κατά το χρονικό διάστημα από 08:00 έως 13:00, στην περιοχή του πεδίου βολής στην νησίδα Παναγιά Οινουσσών, που περικλείεται από τα παρακάτω όρια ασφαλείας:

(1)      35SMC3668261124

(2)      35SMC3670762631

(3)      35SMC3769062623

(4)      35SMC3767861087

Κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα, απαγορεύεται στην παραπάνω περιοχή, η κίνηση ατόμων, ζώων, οχημάτων και σκαφών, προς αποφυγή ατυχημάτων