Χέρι – χέρι Δημόσιο ΙΕΚ και ΑΕΝ Μηχανικών Χίου

Μια πολύ σημαντική συνεργασία ξεκινά ανάμεσα στο ΔΙΕΚ Χίου και στην ΑΕΝ Μηχανικών. Αφορά, τη χρήση των 10 υπερσύγχρονων εργαστηρίων της ΑΕΝ Μηχανικών Χίου για τη διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων της σύγχρονης ειδικότητας «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας» που θα λειτουργήσει στο Δ.ΙΕΚ Χίου από τον ερχόμενο Οκτώβρη.

Η συγκεκριμένη ειδικότητα βρίσκεται φέτος προς επιλογή πανελλαδικά και στο Παράλληλο Μηχανογραφικό.

Τα εργαστήρια της ΑΕΝ Μηχανικών Χίου πληρούν όλες τις προϋποθέσεις (όπως περιγράφονται στον Οδηγό Σπουδών της Ειδικότητας) και αποτελούν ιδανική επιλογή για την εκπαίδευση των σπουδαστών του δημόσιου ΙΕΚ