Χορηγία εξοπλισμού στους εθελοντές από την ΕΜΧ

Η ΕΝΩΣΗ ΜΑΣΤΙΧΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΧΙΟΥ και η θυγατρική της MEDITERRA A.E (mastihashop)  στο πλαίσιο της πολιτικής εταιρικής υπευθυνότητας, και εκτιμώντας τη συνεισφορά όλων των Εθελοντών και των Εθελοντικών ομάδων στην προστασία του Περιβάλλοντος, θα πραγματοποιήσουν χορηγία υλικοτεχνικού εξοπλισμού ποσού 1.500€ για  κάθε εθελοντική ομάδα πυρόσβεσης του νησιού μας.