Χορήγηση ενισχύσεων στους παράκτιους αλιείς

Kρατική οικονομική ενίσχυση ήσσονος σημασίας, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 717/2014, δικαιούνται οι παράκτιοι αλιείς, πλοιοκτήτες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών που η αλιευτική τους άδεια είναι σε ισχύ κατά το έτος 2020 και δραστηριοποιούνται στην παράκτια αλιεία.

Οι δικαιούχοι χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης υποβάλλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις μέσω της ψηφιακής εφαρμογής του ΟΣΠΑ (http://portal.alieia.minagric.gr/wps/portal/fishing), αποκλειστικά και μόνο με χρήση των προσωπικών κωδικών εισόδου στο ΟΣΠΑ. Οι κωδικοί αυτοί χορηγούνται από το Τμήμα Αλιείας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου.

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτημάτων: μέχρι και την Παρασκευή 28 Αυγούστου 2020.

Πληροφορίες: Τμήμα Αλιείας τηλέφωνο 22710 44438