Δάνειο 1 εκ. για αγροτικούς δρόμους

Εγκρίθηκε από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων η χορήγηση επενδυτικού δανείου προς το Δήμο Χίου, συνολικού ποσού  1.000.000 €, για την εκτέλεση του ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης έργου «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις».

Αφορά εργασίες σε αγροτικούς δρόμους σε όλη τη Χίο

Το δανειστικό συμβόλαιο υπεγράφη από το Δήμαρχο Χίου κ. Σταμάτη Κάρμαντζη , ανοίγοντας το δρόμο για την υλοποίηση του έργου