Δηλώστε τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα για να μην πληρώνετε δημοτικά τέλη

Έως τις 18 Ιανουαρίου 2019 έχουν προθεσμία οι ιδιοκτήτες, που έχουν προβεί σε διακοπή ηλεκτροδότησης των ακινήτων τους, να καταθέσουν δήλωση ότι δεν ηλεκτροδοτούνται και ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την απαλλαγή από την καταβολή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού στο συγκεκριμένο ακίνητο.

Όπως ανακοινώθηκε από τον δήμο Χίου, η υπεύθυνη δήλωση θα κατατίθεται στο πρωτόκολλο του δήμου Χίου και πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από το έντυπο διακοπής της ηλεκτροδότησης του ακινήτου.

Εάν, παρά την υποβολή της δήλωσης διαπιστωθεί ηλεκτροδότηση ή χρήση του ακινήτου, επιβάλλεται σε βάρος του υπόχρεου το τέλος που αναλογεί από τον χρόνο απαλλαγής και ισόποσο πρόστιμο.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Σχόλια