Εκλογές για τους Ίωνες

Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2023 στις 18.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ομηρείου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης

2. Ενημέρωση περιεχομένου τροποποιήσεων καταστατικού, με στόχο την εναρμόνισή του με τον νέο αθλητικό νόμο 4726/2020

3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση των προτεινόμενων τροποποιήσεων

4. Αθλητικά Προγράμματα και Προϋπολογισμός 2024

Η συμμετοχή των μελών επιβάλλεται, διότι οι προσπάθειες των αθλητών και του Δ.Σ. πρέπει να στηριχτούν, για περισσότερη δουλειά και μεγαλύτερες επιτυχίες.