Ενημερωτική συνάντηση για τον χωροταξικό σχεδιασμό της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Ενημερωτική συνάντηση για το περιφερειακό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 6 το απόγευμα, στην αίθουσα της περιφερειακής ενότητας Χίου.

Στο πλαίσιο των ενημερωτικών συναντήσεων (θα γίνουν ανάλογες στην Τετάρτη στην Μυτιλήνη και την Πέμπτη στην Σάμο), στις οποίες έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν οι τοπικοί φορείς και μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, θα γίνει σύντομη παρουσίαση της πρότασης του Β1 Σταδίου της μελέτης από τους μελετητές και στελέχη της Διεύθυνσης Χωροταξικού Σχεδιασμού του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι προτάσεις των τοπικών φορέων και των πολιτών πρέπει να κατατεθούν γραπτώς το αργότερο έως τις 16 Οκτωβρίου 2015 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις  ep.perivallon@pvaigaiou.gov.gr και perivallon@pvaigaiou.gov.gr, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στη διαδικασία γνωμοδότησης του περιφερειακού συμβουλίου.

Όλα τα στοιχεία της μελέτης (κείμενα και χάρτες) έχουν τεθεί σε κοινή πρόσβαση για αναλυτική ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου φορέα ή πολίτη στον διαδικτυακό τόπο της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.pvaigaiou.gov.gr/web/guest/meletes

καθώς και στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ:   

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=232&language=el-GR